วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เกณฑ์การอนุมัติ วงเงินกู้ ชพค.(โครงการ3ล้าน)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ( PDF File )

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขต กทม.( 50เขต )
ใช้หลักการพิจารณาวงเงินกู้ ตามRate ดังนี้
  1. ตำแหน่ง ค.ศ.2 หรือสูงกว่า   -  ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  2. ตำแหน่ง ค.ศ.1                      -  ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย                   -  ไม่เกิน 8 แสนบาท
  4. ลูกจ้างประจำ                         -  ไม่เกิน  8 แสนบาท
  5. ลูกจ้างชั่วคราว                      -  ไม่เกิน 2 แสนบาท   ( ถ้ามีกู้เก่า 2 แสน กู้ใหม่ไม่ได้ )
                                                            (ลูกจ้างชั่วคราวในเขตที่ไม่จัดเก็บเงินกู้ ส่ง สกสค.ไม่สามารถกู้ได้)

              *  ทั้งนี้ การอนุมัติวงเงิน ทุกตำแหน่ง ดูเงินคงเหลือ ที่รับจริงตาม Statement  
                  ซึ่งเป็นอำนาจการผ่อนชำระจริง หลังจากหัก 25% ( ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
                  ประกอบการพิจารณาด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : การกำหนด Rate ดังกล่าว เพื่อเป็นการลดภาระการบริหารจัดการหนี้เสีย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับสมาชิก และ สกสค.


--------------------------------------------------------------------------------------------               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น